Emmaboda kommun - Mer än bara lön

Vi som arbetar i Emmaboda kommun gör det för att vi tycker om att arbeta med service, träffa människor och göra nytta.
Kort och gott jobbar vi för att ge medborgarna den service de behöver oavsett om det gäller omvårdnad eller rena gator.

Vi tror på att jämställda arbetsplatser med bra medarbetarskap gör att alla känner ansvar och bidrar till en god arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

Våra verksamheter

Bildningsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Socialförvaltningen

Här finns verksamheter inom funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Socialförvaltningen arbetar utifrån kommunens socialtjänstplan där vår vision är "Ditt ansvar, vårt stöd - Ett självständigt liv!" Socialtjänstens stöd och verksamheter utformas utifrån en helhetssyn på individen. Att skapa ett tillåtande klimat för egen reflektion hos den enskilde är en av socialtjänstens viktigaste arbetsuppgift.

Tekniska kontoret

Vi ansvarar för det som handlar om bygg- och miljötillsyn, fastigheter, fritid, kost, lokalvård, kommunens marker och utemiljöer. Vi ser till att du kan transportera dig bekvämt på våra vägar med bil, cykel och som gående. På vår bad- och träningsanläggning och ute i vår fantastiska natur ges möjlighet till en bra fritid. Kostenheten serverar hälsosam och svenskproducerad mat till barn och äldre inom våra verksamheter. Tekniska kontoret ansvarar också för den dagliga skötseln av våra lokaler och utemiljöer.

Lediga jobb

Hitta ditt nya jobb hos oss!

Du blir en del av en öppen och positiv kommun där du får växa i din yrkesroll tillsammans med duktiga och engagerade kollegor.

Välkommen med din ansökan.

Praktik

Vill du praktisera i Emmaboda kommun? Här finns information både om praktik för dig som studerar och för dig som är arbetssökande. En praktikplats kan ge dig en unik möjlighet att lära känna en av kommunens största arbetsgivare.

För dig som student

Vi samarbetar gärna med dig som är student! Det ger oss möjlighet till nya infallsvinklar och nya idéer till hur vi kan lösa våra utmaningar. För dig som studerar kan praktik eller examensarbete ge arbetslivserfarenheter och en möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Gör praktik i Emmaboda kommun

Varje termin tar Emmaboda kommun emot studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Ta kontakt med den verksamhet som du önskar göra din praktik hos i god tid innan din praktikperiod, för bästa möjliga förutsättningar.

Examensarbete och uppsats

Har du en idé om uppsats eller examensarbete som kan bidra till Emmabodas utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Föreslå din idé för oss genom att kontakta den verksamhet inom Emmaboda kommun som arbetar med frågan du vill undersöka.

För dig som arbetssökande

På det kommunala bolaget Möjligheternas Hus AB finns Arbetsmarknadscentrum som arbetar med arbetsmarknadsinsatser och har ett nära samarbete med näringsliv och myndigheter. Arbetsmarknadscentrum ansvarar för praktiksamordning inom kommunen och privata näringslivet.

Arbetsmarknadscentrums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förmåner

Som medarbetare i Emmaboda kommun kan du ta del av till ett antal förmåner. Vi följer de gemensamma kollektivavtalen och har nära samverkan med de fackliga organisationerna. Här kan du läsa mer om de olika förmånerna för dig medarbetare.

Balans i livet

Semester

Som medarbetare har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyllt 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Du har även möjlighet att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Antalet extra lediga dagar är fem eller sex, beroende på hur många ordinarie semesterdagar du har.

Arbetstid

I flera av våra verksamheter tillämpas flexibel arbetstid och årsarbetstid. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att själv påverka din arbetstid utifrån verksamhetens krav och behov.

Flexibelt arbete

Ett flexibelt arbete är en möjlighet att främja balans mellan arbete och privatliv. Flexibelt arbete är frivilligt på medarbetarens önskan i dialog med närmsta chef. Beroende på yrkesroll ges olika förutsättningar till flexibelt arbete.

Föräldraledighet

Som medarbetare har du möjlighet att vara helt ledig till dess att barnet fyllt tre år. Du som har barn under 12 år kan förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av heltid.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du har varit anställd minst ett år innan din föräldraledighet påbörjas får du under 180 dagar av ledigheten föräldrapenningtillägg. Detta motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Har du en lön som överstiger Försäkringskassans ”tak” för föräldrapenning får du dessutom en utfyllnad från din arbetsgivare, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut i högst 270 kalenderdagar.

Trygg anställning

Individuell lön

Lönen sätts med hänsyn till bland annat arbetets innehåll, svårighetsgrad, ansvar, befogenheter och medarbetarens prestation. Hos oss gäller samma principer för lönesättning för alla medarbetare oberoende av kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religiös eller sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Pension

Utöver den allmänna pensionen har du som medarbetare även en tjänstepension/avtalspension. Varje år betalar arbetsgivaren in pengar till den. Pensionsavgiften beräknas i procent av din lön.

Löneväxling till pension

Som tillsvidareanställd har du möjlighet att löneväxla till pension om du har en bruttolön som överstiger 8,5 inkomstbasbelopp. Löneväxlingen innebär att du som medarbetare avstår ett överenskommet belopp av din lön varje månad.

Kompensation vid sjukdom

Om du blir sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter betalar arbetsgivaren ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Om du är sjuk längre än 90 kalenderdagar kan du få 10 procent från avtalsgruppsjukförsäkring.

Avtalsförsäkringar

Som medarbetare är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom avtalsgruppsförsäkring.

Din hälsa

Friskvårdsbidrag

Du har rätt till ett friskvårdsbidrag som ersätter en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden.

Friskvårdstimme

Friskvårdstimmen kan tas ut med en timme per vecka där medarbetare kan ägna sig åt hälsofrämjande åtgärder. Den kan tas ut som en hel timme eller som mikropauser under veckan.

Fritidsförening

Fritidsföreningen är till för alla anställda i Emmaboda kommun. Föreningens uppgift är, som det står i stadgarna, att främja sammanhållning och kamratskap inom såväl arbete som fritid och att verka för trivsel-, kultur- och motionsaktiviteter bland de anställda.

Företagshälsovården

Emmaboda kommun har upphandlad företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Besök på mödravårdscentral

Som blivande förälder kan du och din partner besöka mödravårdscentralen på arbetstid med bibehållen lön vid två tillfällen per graviditet.

Mammografi

Vid besök för mammografi på arbetstid ersätter arbetsgivaren med max 3 timmar.

Hälsokontroll

Din hälsa är viktig, inte bara för dig, utan för oss och vi vill värna om dig som medarbetare. Därför erbjuder vi tillsvidareanställda medarbetare löpande hälsokontroller vart femte år genom vår företagshälsovård.

Arbete under sommaren

Semestervikariat inom äldreomsorg och funktionsstöd

Vill du ha ett stimulerande och utvecklande jobb som ger dig erfarenheter för livet? Bli en av många medarbetare i Emmaboda kommun som gör skillnad för andra människor i deras vardag.

Som semestervikarie hos oss erbjuder vi dig ett arbete som innebär stor frihet under ansvar. Dina arbetsuppgifter blir att ge stöd och omsorg i vardagen till personer inom äldreomsorg och funktionsstöd. Arbetet är omväxlande och du kommer att träffa många människor med olika bakgrund.

Semestervikariat

Varje sommar behöver vi ett antal semestervikarier så att våra ordinarie medarbetare kan få sin välbehövliga semester. Där fyller du en viktig funktion
så att vi kan fortsätta ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service,
oavsett om det gäller omvårdnad eller fin utemiljö.

Feriepraktik

Det första jobbet är kanske det viktigaste steget att börja sitt yrkesliv på. Det är roligt att lära sig nya saker, träffa nya människor och få något att skriva i sitt CV. Tanken är att praktiken ska ge dig en inblick i arbetslivet och värdefull arbetslivserfarenhet. Feriepraktik är för skolungdomar och är inte att likställa med ett vanligt semestervikariat.

UngDrive Academy - Starta eget företag i sommar!

Emmaboda kommun erbjuder platser till UngDrive Academy - Sveriges största och mest populära entreprenörskapsutbildning på sommarlovet. Starta företag inom vad som helst, solo eller tillsammans med vänner.

Våra olika yrken

Varje dag gör över 800 medarbetare inom ca 130 olika yrken vardagen bättre för kommunens
invånare och besökare. Tillsammans skapar vi en arbetsplats och ett samhälle för alla.

Möt några av våra medarbetare

Marie Nilsson, Vatten- och avloppschef

Jonas Olsson, Gatu-parkarbetare

Amanda Winberg, Omsorgsassistent

Anna hörling och Jörgen jonsson, lärare